English Trainer Help
English Trainer Help
   
 
 Използване на English Trainer
  Закупуване
  Други
  За контакти

Игри за запаметяване

След като създадете списък с думи, може да стартирате игрите за запаметяване на думи от страницата “Преглед на списъците” и кликнете върху списъка, който желаете да научите.

Игра 1
Гледайте и слушайте внимателно, за да запомните думите от списъка. Те ще се показват последователно, докато се покаже всяка една дума от списъка (това е един цикъл). За да запомните думите по-добре, препоръчително е да направите поне 2-3 цикъла (или колкото е необходимо, съобразно Вашите идивидуални възможности). Ако желаете думите да се показват автоматично, натиснете бутона ”Автоматично показване на следващия пример”. За да стартирате играта, натиснете бутона "Старт".

Игра 2
Програмата ще Ви показва на случаен принцип изречения на английски език, заедно с техния превод. В изреченията на английски ще има думи с удебелен шрифт. Открийте значението на тези думи в превода и кликнете върху него. За да стартирате играта, натиснете бутона "Старт".

Игра 3
Попълнете празните места в изреченията на английски език. В превода с удебелен шрифт ще видите думата, която трябва преведете и да попълните на английски. За да стартирате играта, натиснете бутона "Старт".

Игра 4
Попълнете празните места в изреченията на английски език. Програмата ще Ви помогне, като произнесе цялото изречение, а Вие трябва да слушате внимателно и да разпознаете липсващата дума. За да стартирате играта, натиснете бутона "Старт".

Игра 5
Упражнявайте произношението си на английски език, като повтаряте думите. Програмата ще Ви изписва и произнася думите от списъка, а Вие трябва да ги повторите правилно. Използвайте иконата с микрофона, за да запишете и чуете изговора на думата. За да стартирате играта, натиснете бутона "Старт".